نماد اعتماد الکترونیکی

مجوز ساماندهی

logo-samandehi

Catalog

موجود بودن
قابلیت آشکارسازی
نوع دزیمتر

رهگیری سفارش

دزیمتر فردی

دزیمتر فردی

دزیمتری های فردی میزان دوز را برای دوز سازمان های صنعتی، بیمارستان ها و سایر موسساتی که کارکنان آنها در معرض تشعشعات رادیواکتیویته محل کار هستند اندازه می گیرد. در واقع دزیمتری فردی مجموعه عملیات منظمی است که برای مشخص کردن میزان پرتوگیری شغلی افراد، بر حسب کمیت های دوز موثر یا معادل دوز انجام می گیرد.

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم