هسته ای (رادیواکتیو)

زیرشاخه ها

  • گایگرمولر (GM)

    دتکتور برای اندازه گیری گاما، آلفا، بتا و نوترون

    مهمترین ویژگی پرتوهای پر انرژی، یون سازی در ماده است. به طور کلی به جز در گازها و چند جامد نیمه هادی، امکان اندازه گیری یون های تولیدی در مواد وجود ندارد. اساس سه نوع آشکارساز گازی(اتاقک یونساز،، شمارشگر تناسبی و شمارشگر گایگر مولر) اندازه گیری یون های تولیدی از پرتو در حجم کوچکی از گاز است. 

  • سنتیلاتور(سوسوزن)

    در بلور یک جسم جامد، برهمکنش میان ذرات باردار حامل انرژی و الکترون ها باعث کنده شدن الکترون در شبکه بلور می‌شود. هنگامی که الکترونی در این جای خالی می‌افتد، نوری گسیل می‌شود. بعضی از بلورها نسبت به این نور شفاف هستند. بنابراین عبور ذره باردار حامل انرژی در بلور با سنتیلاسیون یا سوسوزنی نور گسیل شده از بلور علامت داده می‌شود. 

نمایش 1 - 12 از 68 آیتم