پربازدیدترین مقالات
 • 96-12-22 14:12:46 سه شنبه
  3363

  دستگاه پرکاربرد فلیم فوتومتری (Flame Photometry)

                               دستگاه فلیم فوتومتر  (Flame photometer) تاریخچه مختصری از دستگاه...
 • 97-08-23 14:08:27 چهارشنبه
  2194

  دزیمتری فردی و محیطی چیست؟

  دزیمتری فردی و محیطی چیست؟ دزیمتری فردی یا مونیتورینگ فردی دزیمتری های فردی میزان  دوز را برای دوز سازمان های صنعتی، بیمارستان ها و سایر موسساتی که کارکنان آنها در معرض...
 • 96-11-01 09:11:56 یکشنبه
  1454

  آشکار ساز سنتیلاتور

  اساس کار آشکارساز سنتیلاتور در بلور یک جسم جامد، برهمکنش میان ذرات باردار حامل انرژی و الکترون ها باعث کنده شدن الکترون در شبکه بلور می‌شود. هنگامی که الکترونی در این جای خالی...
 • 96-11-24 09:11:32 سه شنبه
  1430

  آشکارساز فوتو مولتی پلایر (PMT)

  آشنایی با فوتو مولتی پلایر فوتو مولتی پلایر یا ضرب کننده نوری، حساس ترین نوع آشکارساز پرتوهای مرئی، فرابنفش و محدوده نزدیک به مادون قرمز هستند. در حالت عادی فوتوالکتریک، به ازای هر فوتون یک...