پربازدیدترین مقالات
 • 96-12-22 14:12:46 سه شنبه
  3840

  دستگاه پرکاربرد فلیم فوتومتری (Flame Photometry)

                               دستگاه فلیم فوتومتر  (Flame photometer) تاریخچه مختصری از دستگاه...
 • 97-08-23 14:08:27 چهارشنبه
  2470

  دزیمتری فردی و محیطی چیست؟

  دزیمتری فردی و محیطی چیست؟ دزیمتری فردی یا مونیتورینگ فردی دزیمتری های فردی میزان  دوز را برای دوز سازمان های صنعتی، بیمارستان ها و سایر موسساتی که کارکنان آنها در معرض...
 • 97-08-15 16:08:11 سه شنبه
  1680

  شیلد مغناطیسی چیست؟

  مقدمه ای بر شیلد مغناطیسی یا Magnetic shield هدف از این مقاله یافتن راهی برای محافظت یک میدان مغناطیسی بسیار قوی است. مکان های مختلفی وجود دارد که ما نیاز به حفاظت از میدان های مغناطیسی به طور...
 • 96-11-24 09:11:32 سه شنبه
  1598

  آشکارساز فوتو مولتی پلایر (PMT)

  آشنایی با فوتو مولتی پلایر فوتو مولتی پلایر یا ضرب کننده نوری، حساس ترین نوع آشکارساز پرتوهای مرئی، فرابنفش و محدوده نزدیک به مادون قرمز هستند. در حالت عادی فوتوالکتریک، به ازای هر فوتون یک...