تاریخ انتشار: 96-12-06 14:12:27 یکشنبه
Visit: (182)

شرکت LND

شرکت آمریکایی LND:

این شرکت از سال 1964، یک خط تولید را توسعه داده است که شامل تمام کاربردهای تجاری، علمی و نظامی برای آشکارسازهای هسته ای می شود و بیش از 2 میلیون آشکارساز در سراسر دنیا فروخته شده است. خط تولید LND شامل محصولات مختلفی است که در زیر به آن ها اشاره شده است.

 • لوله های گایگر مولر
 • لوله های گایگر مولر متعادل کننده انرژی
 • شمارنده های پرتوهای ایکس (با پنجره انتهایی یا کناری)
 • سنسورهای حساس
 • آشکارسازی نوترون BF3 و 3He
 • محفظه های یونیزاسیون
 • مانیتورهای پرتوهای نوترون
 • شمارنده جریان و ...

کاربردهای محصولات شرکت LND

 • فیزیک سلامتی
 • ابزار تحلیلی
 • نظارت بر کیفیت محیط زیست و هوا
 • نظارت بر کارکنان
 • سنجش صنعتی
 • برنامه های کاربردی نیروگاه ها
 • ابزار دقیق پزشکی
 • علم فیزیک
 • اسپکتروسکوپی اشعه ایکس
 • تست های ناپایداری
 • امنیت ملی
 • اکتشافات فضایی

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*