تاریخ انتشار: 97-05-13 13:05:37 شنبه
Visit: (257)

سنتیلاتور پلاستیکی را بهتر بشناسید

پیشینه سنتیلاتورهای پلاستیکی

از دهه 1950 به این مهم رسیدند که کریستال های آلی و سنتیلاتور(سوسوزنه) های مایع می توانند برای تشخیص نوترون ها به کار روند اما مناسب نیستند. برای سال ها، مواد پلاستیکی در دتکتور (شناساگر) های بزرگ، با هزینه کم برای پورتال ها و امکانات و تسهیلات فیزیکی انرژی بالا مورد استفاده قرار گرفته اند. این مواد علاوه بر شناسایی نوترون ها و پرتوهای گاما، قادر به تشخیص یکی از دیگری هستند که این کلیدی برای تشخیص مواد هسته ای مانند اورانیوم و پلوتونیوم از منابع رادیواکتیو است.

کریستال های آلی، به عنوان یکی از بهترین آشکارسازهای نوترونی کار می کنند، اما این کریستال ها به سختی می توانند رشد کنند و در حجم های زیاد به دست آیند. سنتیلاتورهای مایع خطراتی دارند که مانع استفاده از آن ها می شود. آشکارسازهای گازی که به هلیوم-3 وابسته اند، یک محصول جانبی فرآیند رادیواکتیو تریتیوم هستند. با این حال پلاستیک ها در ساختار و ترکیبشان، انعطلاف پذیری بیشتری نسبت به کریستال ها دارند همچنین هیچ یک از خطرات ناشی از سنتیلاتورهای مایع را ندارند.

سنتیلاتور پلاستیکی برند Eljen

                                  

توضیحات

دانشمندان در آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور (Lawrence Livermore) پلاستیک هایی را کشف کرده اند که می تواند نوترون ها را شناسایی کند. چیزی که تصویر میشد غیرممکن باشد. دانشمندان لیورمور یک پلاستیک سنتیلاتور را کشف کردند که می تواند بین نوترون ها و اشعه پرتو گاما فرق قائل شود. این سنتیلاتور از یک ماتریس پلیمری پلی وینیل تولوئن (PVT) که روی آن 2 و 5 دی فتیل اکسازول (2,5-diphenyloxazole) یا (PPO) بارگزاری شده تشکیل شده اند. آن ها متوجه شدند که سنتیلاتورهای پلاستیکی نسبت به سنتیلاتورهای مایع 20 درصد رزولوشن دقیق تری برای تشخیص بین پرتو گاما و نوترون دارند.

مزیت ها

پلاستیک جدید کشف شده می تواند با هزینه کمتر و انعطاف بیشتری نسبت به دتکتورهای قدیمی نوترون ها را شناسایی کند. سنتیلاتور پلاستیکی ممکن است برای شناسایی نوترون ها بهتر باشد زمانی که عوامل مصرفی در میدان، هزینه ها و عملکرد مورد توجه قرار بگیرد.

کاربردهای بالقوه

پلاستیک سنتیلاتورها ممکن است برای شناسایی نوترون ها بهتر باشند زمانی که عوامل مصرفی در میدان، هزینه و عملکرد مورد توجه قرار بگیرد. این نوع از آشکارساز سنتیلاتور می توانند در تشخیص مواد هسته ای مانند پلوتونیوم و اورانیوم که ممکن است در دستگاه های هسته ای دست ساز استفاده شوند، کمک کند.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*