تاریخ انتشار: 98-10-22 16:10:38 یکشنبه
Visit: (87)

کالیبراسیون و دریافت گواهینامه انواع دزیمترها (SSDL)

کالیبراسیون و دریافت گواهینامه دزیمترها

SSDL چیست؟

آزمایشگاهای دزیمتری استانداردهای ثانویه یا به اختصار (SSDL - Secondary Standards Dosimetry Laboratorie)، کالیبراسیون را برای تجهیزات دزیمتری فراهم می کند. دزیمترها جهت شناسایی سطح دوز بیماران، وسایل و اماکن عمومی و ... استفاده می شوند و بنابراین مهم است تا از نتایج اندازه گیری اطمینان حاصل شود و با سیستم بین المللی واحدها (SI) نیز سازگار باشد.

 

شبکه SSDL چیست؟

در سال 1976، آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)، با کمک سازمان سلامت جهانی (WHO)، شبکه ای از آزمایشگاه های دزیمتری استانداردهای ثانویه ایجاد کرد، که به شبکه بین المللی انرژی هسته ای IAEA/WHO SSDL معروف است. این شبکه برای بهبود دقت تابش های دزیمترها ایجاد شده است.

این شبکه از طریق SSDL توسط کشورهای عضو آژانس بین المللی اتمی تعیین شده، مسیری برای ردیابی استانداردهای ملی دزیمتری ملی به SI فراهم می کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی از پایگاه داده تمام اعضای موجود در شبکه (DOLNET) را ذخیره می کند که می تواند برای یافتن خدمات مناسب برای کالیبراسیون استفاده شود.

 آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

بخش دزيمتري استاندارد يا S.S.D.L

بخش دزيمتري استاندارد مجهز به يك دستگاه Co-60 و يك دستگاه ماشين مولد اشعه X به قدرت 250 كيلو وات است و اين دستگاه در ساختماني با ديواره هاي داراي حفاظ مناسب قرار دارد و كارشناسان آن، كليه مراكز درماني كشور را از نظر خروجي پرتوها و دستگاه هاي اندازه گيري آنها بازرسي و دستگاههاي مربوط را طبق استانداردهاي بين المللي كاليبره مي نمايند. ضمنا كليه مراكز صنعتي، پزشكي، تحقيقاتي كه در سطح كشور به نوعي با پرتوهاي يونساز كار مي كنند، دستگاه هاي سنجش پرتو خود را به اين بخش ارسال مي نمايند تا طبق استانداردهاي بين المللي كاليبره شوند.

اهداف شبکه IAEA/WHO SSDL

  • - دقت: به منظور فراهم کردن خدمات دزیمتری و به وجود آوردن و توزیع دانش در تابش های دزیمتری برای بهبود سطح دقت اندازه گیری های دوز
  • - قابلیت ردیابی: برای ایجاد و تسهیل پیوندها بین کاربران نهایی دزیمترها، عضوهای SSDL و سیستم SI به منظور اندازه گیری های تابش.
  • - استحکام و ثبات: برای ارتقای توصیه های بین المللی در مورد روش های استفاده شده جهت کالیبراسیون و عملکرد دزیمتری به منظور دستیابی به ثبات اندازه گیری در همه کشورها
  • - همکاری: برای ارتقا بیشتر تبادل تجربه بین اعضا و جامعه سنجش و در صورت لزوم پشتیبانی از یکدیکر.

 

خدمات و مراحل کالیبراسیون

IAEA کالیبراسیون دوره ای برای استانداردهای مرجع SSDL و تابش های مرجع برای دزیمترهای غیرفعال را فراهم می کند. مراحل کالیبراسیون IAEA در اسناد زیر شرح داده شده است و این ضمائم به همراه گواهینامه های کالیبراسیون ارائه می شوند.

  1. External Radiation Therapy
  2. Radiation Protection
  3. Diagnostic Radiology

کالیبراسیون دستگاه به شکل زیر توسط یک دستگاه خاص انجام می شود. و نتیجه کالیبراسیون به دو صورت است، یا اینکه دستگاه دزیمتر کالیبره هست و برای آن گواهی صادر می شود یا اینکه دستگاه از حالت کالبیره خارج است در این صورت برای تعمیرات باید به سازنده اصلی دستگاه ارسال شود و در صورت امکان تعمیرات لازم روی آن صورت گیرد در غیر اینصورت دستگاه قابل استفاده نمی باشد و عمر مفید آن به پایان رسیده است.

IAEA Services

 تجهیزات مربوط تاییدیه کالیبراسیون دستگاه های دزیمتری

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*